top of page

Impresoras de sobremesa de tickets

ITP-58 II

58 mm | Cortador manual
Velocidad 90 mm/
seg
USB | Negra

ITP-58 II.png

ITP-73

80 mm | Cortador automático
Velocidad 200 mm/seg

Serie | USB | Negra

ITP-83 B (5).png

ITP-83

80 mm | Cortador automático
Velocidad 260 mm/seg
Serie | USB | Ethernet
Negra o blanca

ITP-83 W (4).png

ITP-85 Beeper

80 mm | Cortador automático
Velocidad 260 mm/seg
Wifi | USB | Ethernet
Avisador acústico y luminoso | Negra

ITP-85 Beeper (17).png

ITP-Front

80 mm | Cortador automático
Velocidad 300 mm/seg
USB | Ethernet | Negra 

ITP-Front (5).png

ITP-80 II WF

80 mm | Cortador automático
Velocidad 260 mm/seg
Wifi | USB | Negr
a

ITP-80 II WF (1).png

Impresoras portátiles de tickets

ITP-58 BT

58 mm | Cortador manual
Velocidad 80 mm/seg
Serie | Bluetooth | USB
Negra | Funda incluida

ITP-58 BT.png

ITP-80 PORTABLE BT

80 mm | Cortador manual
Velocidad 70
mm/seg
Bluetooth | USB | Negra 
Funda incluida

ITP-80 Portable BT.png

ITP-80 PORTABLE WF

80 mm | Cortador manual
Velocidad 70 mm/seg
Wifi | USB | Negra
Funda incluida

ITP-80 Portable BT.png

Impresoras de tickets y etiquetas

ILP-80 PORTABLE BT

80 mm | Cortador manual
Velocidad 70 mm/seg
Bluetooth | USB | Gris
Funda incluida

ILP-80 Portable BT (1)_edited.png

ILP-108 PORTABLE BT

108 mm | Cortador manual
Velocidad 100 mm/seg
Bluetooth | USB | Gris 
Funda incluida

ILP-Portable BT (4).png

ILP-500

Etiquetadora de sobremesa
Velocidad 127 mm/seg
USB | Ethernet | TD y TT
203 DPI | Gris

ILP-500 (1).png
bottom of page